COM ADAPTAR-SE AL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

26/09/2017

COM ADAPTAR-SE AL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

Aclariments sobre alguns punts del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

El Reglament Europeu de Protecció de Dades es va publicar amb definicions ambigües i obligacions no específiques. Des de la seva entrada en vigor, les autoritats de control han elaborat informes en els quals aclareixen algunes d'aquestes indefinicions.

El 25 de maig de 2018 les empreses han de ser adaptades. Com fer-ho? Serveix la documentació de què ja disposen? Els contractes de prestació de serveis signats, cal tornar a signar? Els consentiments per al tractament de dades es poden tornar a obtenir? He de nomenar un delegat de Protecció de Dades? Quan es considera que són tractaments a gran escala o un número important de dades?

Aquestes i altres qüestions es debatran a la sessió del proper 26 de setembre al Col·legi d'Economistes de Catalunya.