Obligacions que complir en matèria de protecció de dades.

Totes aquelles entitats i empreses , públiques o privades , empresaris individuals i professionals que disposin o vagin a procedir a la creació de fitxers automatitzats o manuals que continguin dades de caràcter personal han de:

> Declarar els fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

> Elaborar un Document de Seguretat.

> Implantar les normes i mesures en ell indicades.

> Signar (si cal) contractes de prestació de serveis.

> Obtenir el consentiment (si cal) dels afectats per al tractament de dades.

A partir de maig de 2018, s'hauran d'implementar les mesures i procediments establerts en el Reglament Europeu de Protecció de Dades que deroga tota la normativa sobre aquest tema.

proteccion+datos